Kontakt | Mapa serwisu | English
Strona wymaga włączonej obsługi JavaScript oraz zainstalowanego plug-inu FlashPlayer w wersji 7+
Integracja

Integracja

Niezawodna i nowoczesna infrastruktura informatyczna jest jednym z fundamentalnych składników pozwalających firmom na efektywne prosperowanie i konkurowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Jednolity system informatyczny staje się podstawą sprawnego funkcjonowania większości firm, niezależnie od formy prowadzonej przez nie działalności.

Wiele firm zainwestowało znaczne środki finansowe w aplikacje a stworzone przez nie dane stanowią znaczną wartość. Cykl życia systemów klasy ERP ze względu na postęp technologiczny waha się miedzy 10 a 12 lat dlatego często należy je integrować z nowymi systemami, rezydującymi na platformach nowej generacji z wykorzystaniem nowszych technologii. Duża liczba różnorodnych systemów i aplikacji pociąga za sobą dużą liczbę problemów związanych z ich właściwą współpracą, bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej oraz administrowaniem.

Zagadnienie związane z integracją systemów informatycznych jest jednym z kluczowych problemów logistycznych jak i technicznych jakie występują w każdym przedsiębiorstwie.

Nasza profesjonalna i doświadczona kadra gwarantuje optymalną realizację koncepcji, planu i wdrożenia efektywnych rozwiązań integracyjnych. Jesteśmy w stanie wybrać najlepsze dla danego zastosowania rozwiązanie, zarówno programowe jak i sprzętowe.

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw w dobie społeczeństwa informacyjnego pozwala na swobodną i jednocześnie bezpieczną wymianę informacji zarówno pomiędzy innymi uczestnikami rynku jak i wewnątrz samej organizacji. Nasze usługi integracyjne zagwarantują Państwu wysoki poziom zadowolenia oraz gwarancje sprawności organizacyjnej i spójności procesowej w przedsiębiorstwie.
SELF Internet i Multimedia